Dán phim cách nhiệt 3M cho Honda City ở Đồng Tháp An Giang Vĩnh Long Cần Thơ