Sơn phủ gầm chống sét GB cho Honda Civic ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ