Phủ gầm chống sét cho Subaru Forester ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ