Độ phuộc nhún giảm xóc G-F Force cho ô tô ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ