Độ loa bass gầm ghế ô tô Helix U8A ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ