Độ phuộc nhún giảm xóc TEIN của Nhật cho ô tô ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ