Phủ gầm chống sét cho Toyota Veloz ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ