Phủ gầm chống sét cho Peugeot 5008 ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ